skip to main content
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Randomized trial of peginterferon α-2a plus ribavirin versus peginterferon α-2b plus ribavirin for chronic hepatitis C in Japanese patients
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Randomized trial of peginterferon α-2a plus ribavirin versus peginterferon α-2b plus ribavirin for chronic hepatitis C in Japanese patients

Miyase, Shiho ; Haraoka, Katsuki ; Ouchida, Yoshihiro ; Morishita, Yuko ; Fujiyama, Shigetoshi

Journal of Gastroenterology, 2012-09, Vol.47 (9), p.1014-1021 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

2
Analysis of All 34 Exons of the SPINK5 Gene in Japanese Atopic Dermatitis Patients
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Analysis of All 34 Exons of the SPINK5 Gene in Japanese Atopic Dermatitis Patients

Morizane, Shin ; Ouchida, Mamoru ; Sunagawa, Ko ; Sugimoto, Saeko ; Kobashi, Mina ; Sugihara, Satoru ; Nomura, Hayato ; Tsuji, Kazuhide ; Sato, Atsushi ; Miura, Yoshihiro ; Hattori, Hiroaki ; Tada, Kotaro ; Huh, Wook-Kang ; Seno, Akemi ; Iwatsuki, Keiji

Acta medica Okayama, 2018-06, Vol.72 (3), p.275 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

3
Rasmussen encephalitis associated with SCN1A mutation
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Rasmussen encephalitis associated with SCN1A mutation

Ohmori, Iori ; Ouchida, Mamoru ; Kobayashi, Katsuhiro ; Jitsumori, Yoshimi ; Inoue, Takushi ; Shimizu, Kenji ; Matsui, Hideki ; Ohtsuka, Yoko ; Maegaki, Yoshihiro

Epilepsia, 2008-03, Vol.49 (3), p.521-526 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

4
Incidence of Peri-Operative Pulmonary Thromboembolism in Kurume
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Incidence of Peri-Operative Pulmonary Thromboembolism in Kurume

KUMAGAI, EITA ; ADACHI, HISASHI ; KAI, HISASHI ; SHIMADA, TOSHIFUMI ; OKINA, NORIHITO ; SHIHARA, MIWAKO ; HIRAI, YUJI ; OTSUBO, HITOSHI ; OUCHIDA, MASANAO ; MATSUMOTO, TAKAHIRO ; ONITSUKA, ICHIRO ; FUKUMOTO, YOSHIHIRO

Kurume medical journal, 2019-03-31, Vol.66 (1), p.49-52 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

5
Incidence of Peri-Operative Pulmonary Thromboembolism in Kurume
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Incidence of Peri-Operative Pulmonary Thromboembolism in Kurume

Kumagai, Eita ; Adachi, Hisashi ; Kai, Hisashi ; Shimada, Toshifumi ; Okina, Norihito ; Shihara, Miwako ; Hirai, Yuji ; Otsubo, Hitoshi ; Ouchida, Masanao ; Matsumoto, Takahiro ; Onitsuka, Ichiro ; Fukumoto, Yoshihiro

Kurume medical journal, 2020-04-24 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

6
Rasmussen encephalitis associated with SCN 1 A mutation
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Rasmussen encephalitis associated with SCN 1 A mutation

Ohmori, Iori ; Ouchida, Mamoru ; Kobayashi, Katsuhiro ; Jitsumori, Yoshimi ; Inoue, Takushi ; Shimizu, Kenji ; Matsui, Hideki ; Ohtsuka, Yoko ; Maegaki, Yoshihiro

Epilepsia (Copenhagen), 2008-03, Vol.49 (3), p.521 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

7
Rasmussen encephalitis associated withSCN1Amutation
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Rasmussen encephalitis associated withSCN1Amutation

Ohmori, Iori ; Ouchida, Mamoru ; Kobayashi, Katsuhiro ; Jitsumori, Yoshimi ; Inoue, Takushi ; Shimizu, Kenji ; Matsui, Hideki ; Ohtsuka, Yoko ; Maegaki, Yoshihiro

Epilepsia (Copenhagen), 2008-03, Vol.49 (3), p.521-526 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

Personalize your results

  1. Edit

Refine Search Results

Expand My Results

  1.   

Searching Remote Databases, Please Wait