skip to main content
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Results 1 - 10 of 17  for Great Falls College MSU

Results 1 2 next page
Show only
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
HBsAg and HBeAg in the prediction of a clinical response to peginterferon α-2b therapy in Chinese HBeAg-positive patients
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

HBsAg and HBeAg in the prediction of a clinical response to peginterferon α-2b therapy in Chinese HBeAg-positive patients

Yang, Song ; Xing, Huichun ; Wang, Yuming ; Hou, Jinlin ; Luo, Duande ; Xie, Qing ; Ning, Qin ; Ren, Hong ; Ding, Huiguo ; Sheng, Jifang ; Wei, Lai ; Chen, Shijun ; Fan, Xiaoling ; Huang, Wenxiang ; Pan, Chen ; Gao, Zhiliang ; Zhang, Jiming ; Zhou, Boping ; Chen, Guofeng ; Wan, Mobin ; Tang, Hong ; Wang, Guiqiang ; Yang, Yuxiu ; Xu, Dongping ; Dong, Peiling ; Wang, Qixin ; Wang, Jue ; Bognar, Fernando A ; Xu, Daozhen ; Cheng, Jun

Virology journal, 2016-10-28, Vol.13 (1), p.180 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

2
Impact of peginterferon alpha‐2b and entecavir hydrate combination therapy on persistent viral suppression in patients with chronic hepatitis B
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Impact of peginterferon alpha‐2b and entecavir hydrate combination therapy on persistent viral suppression in patients with chronic hepatitis B

Hagiwara, Satoru ; Kudo, Masatoshi ; Osaki, Yukio ; Matsuo, Hiroo ; Inuzuka, Tadashi ; Matsumoto, Akihiro ; Tanaka, Eiji ; Sakurai, Toshiharu ; Ueshima, Kazuomi ; Inoue, Tatsuo ; Yada, Norihisa ; Nishida, Naoshi

Journal of Medical Virology, 2013-06, Vol.85 (6), p.987-995 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

3
Baseline predictors of virological response for chronic hepatitis B patients
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Baseline predictors of virological response for chronic hepatitis B patients

Wu, Xue-Jie ; Wang, Yan ; Chen, Ji ; Wang, Gui-Qiang

World journal of gastroenterology : WJG, 2009-09-14, Vol.15 (34), p.4311-4315 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

4
HBcrAg Identifies Patients Failing to Achieve HBeAg Seroconversion Treated with Pegylated Interferon Alfa-2b
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

HBcrAg Identifies Patients Failing to Achieve HBeAg Seroconversion Treated with Pegylated Interferon Alfa-2b

Hui Ma Rui-Feng Yang Xiao-He Li Qian Jin Lai Wei

Chinese medical journal, 2016, Vol.129 (18), p.2212-2219 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

5
Correlation between the suppressor of cytokine signaling-1 and 3 and hepatitis B virus: possible roles in the resistance to interferon treatment
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Correlation between the suppressor of cytokine signaling-1 and 3 and hepatitis B virus: possible roles in the resistance to interferon treatment

Du, Ling-yao ; Cui, Yao-li ; Chen, En-qiang ; Cheng, Xing ; Liu, Li ; Tang, Hong

Virology journal, 2014-03-17, Vol.11 (1), p.51-51 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

6
Combination of Tenofovir Disoproxil Fumarate and Peginterferon α-2a Increases Loss of Hepatitis B Surface Antigen in Patients With Chronic Hepatitis B
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Combination of Tenofovir Disoproxil Fumarate and Peginterferon α-2a Increases Loss of Hepatitis B Surface Antigen in Patients With Chronic Hepatitis B

Marcellin, Patrick ; Ahn, Sang Hoon ; Ma, Xiaoli ; Caruntu, Florin A ; Tak, Won Young ; Elkashab, Magdy ; Chuang, Wan-Long ; Lim, Seng-Gee ; Tabak, Fehmi ; Mehta, Rajiv ; Petersen, Joerg ; Foster, Graham R ; Lou, Lillian ; Martins, Eduardo B ; Dinh, Phillip ; Lin, Lanjia ; Corsa, Amoreena ; Charuworn, Prista ; Subramanian, G. Mani ; Reiser, Hans ; Reesink, Hendrick W ; Fung, Scott ; Strasser, Simone I ; Trinh, Huy ; Buti, Maria ; Gaeta, Giovanni B ; Hui, Aric J ; Papatheodoridis, George ; Flisiak, Robert ; Chan, Henry L.Y

Gastroenterology (New York, N.Y. 1943), 2016, Vol.150 (1), p.134-144.e10 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

7
Safety and efficacy of two‐step peginterferon α‐2a treatment in patients of chronic hepatitis B with acute exacerbation
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Safety and efficacy of two‐step peginterferon α‐2a treatment in patients of chronic hepatitis B with acute exacerbation

Chen, C.‐C ; Wang, P.‐C ; Chang, H.‐W ; Chen, C.‐F

Journal of Viral Hepatitis, 2012-03, Vol.19 (3), p.161-172 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

8
Combination Therapy with Pegylated Interferon alpha-2b and Adefovir Dipivoxil in HBeAg-positive Chronic Hepatitis B versus Interferon Alone: A Prospective, Randomized Study
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Combination Therapy with Pegylated Interferon alpha-2b and Adefovir Dipivoxil in HBeAg-positive Chronic Hepatitis B versus Interferon Alone: A Prospective, Randomized Study

刘育华 吴涛 孙宁 王光丽 袁健志 戴玉荣 周小辉

Journal of Huazhong University of Science and Technology. Medical sciences, 2014, Vol.34 (4), p.542-547

Full text available

9
Prediction of Sustained Virologic Response Based on Week 4 and Week 12 Response in Hepatitis C Virus Genotype 1 Patients Treated with Peginterferon and Ribavirin: Assessment in a Favorable IL28B Allele-Prevalent Area
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Prediction of Sustained Virologic Response Based on Week 4 and Week 12 Response in Hepatitis C Virus Genotype 1 Patients Treated with Peginterferon and Ribavirin: Assessment in a Favorable IL28B Allele-Prevalent Area

Chung, Hyun Jung ; Lee, Jin-Woo ; Kim, Young Soo ; Lee, Jung Il

Intervirology, 2013-05, Vol.56 (3), p.178-183 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

10
Genetic variation in STAT4 predicts response to interferon‐α therapy for hepatitis B e antigen‐positive chronic hepatitis B
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Genetic variation in STAT4 predicts response to interferon‐α therapy for hepatitis B e antigen‐positive chronic hepatitis B

Jiang, De‐Ke ; Wu, Xiaopan ; Qian, Ji ; Ma, Xiao‐Pin ; Yang, Jingmin ; Li, Zhuo ; Wang, Runhua ; Sun, Li ; Liu, Fang ; Zhang, Pengyin ; Zhu, Xilin ; Wu, Jia ; Chen, Kangmei ; Conran, Carly ; Zheng, S. Lilly ; Lu, Daru ; Yu, Long ; Liu, Ying ; Xu, Jianfeng

Hepatology, 2016-04, Vol.63 (4), p.1102-1111 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

Results 1 - 10 of 17  for Great Falls College MSU

Results 1 2 next page

Personalize your results

  1. Edit

Refine Search Results

Expand My Results

  1.   

Show only

  1. Peer-reviewed Journals (15)

Searching Remote Databases, Please Wait