skip to main content
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Show only
Refined by: language: Macedonian remove
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

ВЛИЈАНИЕТО НА АУТИСТИЧНИОТ СПЕКТАР А НАРУШУВАЊЕ ВРЗ МАКЕДОНСКИТЕ СЕМЕЈСТВА И НИВНИТЕ ИСКУСТВА ЗА ЕДУКАЦИЈА НА РОДИТЕЛИТЕ

Troshanska, Jasmina ; Trajkovski, Vladimir ; Jurtoski, Filip ; Preece, David

The Journal of Special Education and Rehabilitation, 2018, Vol.19(3/4), pp.127-138 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

2
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

ДИΓИТАЛНИТЕ ИΓРИ КОИ СЕ УПРАВУВААТ СО ПОΓЛЕД ΓИ ПОДОБРУВААТ МОТИВАЦИСКИТЕ СПОСОБНОСТИ И СПОСОБНОСТА ЗА ЗАДРЖУВАЊЕ НА ВНИМАНИЕТО КАЈ РЕТ-ОВИОТ СИНДРОМ

Fabio, Rosa ; Caprì, Tindara ; Nucita, Andrea ; Iannizzotto, Ginacarlo ; Mohammadhasani, Nasrin

The Journal of Special Education and Rehabilitation, 2018, Vol.19(3/4), pp.105-126 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

3
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПОПРЕЧЕНОСТ КАЈ ЛИЦАТА СО МЕНТАЛНО НАРУШУВАЊЕ

Vujovikj, Miodrag

The Journal of Special Education and Rehabilitation, 2017, Vol.18(3/4), pp.132-134 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

4
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

МАНИФЕСТАЦИЈА НА СПЕЦИФИЧНИ ТЕШКОТИИ ВО УЧЕЊЕТО КАЈ ДЕЦА СО ПРОСЕЧНА ИНТЕЛИΓЕНЦИЈА И ДЕЦА СО ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПОПРЕЧЕНОСТ

Chichevska-Jovanova, Natasha ; Rashikj-Canevska, Olivera ; Karovska-Ristovska, Aleksandra ; Dimitrova-Radojichikj, Daniela ; Cekovska, Vesna

The Journal of Special Education and Rehabilitation, 2018, Vol.19(3/4), pp.7-24 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

5
Препорачано годишно време за настава во задолжителното редовно образование во Европа 2016/17.
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Препорачано годишно време за настава во задолжителното редовно образование во Европа 2016/17.

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency ; Eurydice 2017

Full text available

6
Препорачано годишно време за настава во редовното задолжително образование во Европа за 2017/18 год.
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Препорачано годишно време за настава во редовното задолжително образование во Европа за 2017/18 год.

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency ; Eurydice 2018

Full text available

Personalize your results

  1. Edit

Refine Search Results

Expand My Results

  1.   

Show only

  1. Peer-reviewed Journals (4)

Refine My Results

Resource Type 

  1. Articles  (4)
  2. Books  (2)
  3. More options open sub menu

Creation Date 

From To

Searching Remote Databases, Please Wait