skip to main content

Results 1 - 10 of 156  for Great Falls College MSU

Results 1 2 3 4 5 next page
Show only
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Extra-weak chemiluminescence of drugs. IX. Extra-weak chemiluminescence of neocarzinostatin injection
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Extra-weak chemiluminescence of drugs. IX. Extra-weak chemiluminescence of neocarzinostatin injection

EDO, KIYOTO ; SAITO, KUNIHITO ; KATO, MAYUKO ; AKIYAMA-MURAI, YURIKO ; SATO, HIDEAKI ; MIZUGAKI, MICHINAO

Chemical & pharmaceutical bulletin, 1988, Vol.36 (11), p.4603-4607 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

2
GENERAL SESSION
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

GENERAL SESSION

KASHIO, Nobuyuki ; HIGUCHI, Itsuro ; USUKI, Fusako ; NATAHARA, Keiti ; NAKAGAWA, Masanori ; OSAME, Mitsuhiro ; MURATA, Fusayoshi ; KATAOKA, Katsuko ; KANTANI-MATSUMOTO, Akiko ; SUZAKI, Etsuko ; KATAYAMA, Sadao ; KITO, Shozo ; KATO, Kohtaro ; YOKOSE, Satoshi ; TAJIMA, Yoshifumi ; Kato, Seiji ; KATO, Yoshiko ; YASUDA, Jinsuke ; HATSUDA, Kazuyoshi ; FUJIWARA, Youichiro ; SAWADA, Shigenari ; OKADA, Hiroji ; KAWABATA, Teruyuki ; OZAKI, Michitaka ; AWAI, Michiyasu ; KAWAGOE, Koh ; AKIYAMA, Junko ; KAWAHARADA, Umeko ; SUZUKI, Keiji ; NAKAJIMA, Katsuyuki ; KAWAI, Kenji ; HORI, Sadaaki ; OSAMURA, Yoshiyuki ; Kawakami, Hayato ; Ito, Masataka ; Miura, Yuki ; Saito, Shozo ; Aoyagi, Toshio ; Hirano, Hiroshi ; KAWANO, Jun-icni ; OINUMA, Tsutomu ; SUGANUMA, Tatsuo ; KOBAYASHI, Makio ; KAWAOI, Akira ; ASAYAMA, Kohtaro ; Komatsu, Toshiko ; KOMORI, Kaoru ; MIURA, Kiyokuni ; TAKEUCHI, Terumi ; SAKAI, Masao ; KARASAWA, Nobuyuki ; Konishi, Eiichi ; Morotomi, Naofumi ; Kamachi, Masahiro ; Urata, Yoji ; Ashihara, Tsukasa ; KOSE, Akiko ; ITO, Atsuko ; HIRATA, Midori ; TSUJINO, Takeshi ; YOSHIHARA, Chika ; SAITO, Naoaki ; TANAKA, Chikako ; KUBO, Hiromichi ; OTSUKI, Yoshinori ; MAGARI, Sumiko ; SUGIMOTO, Osamu ; ASADA-KUBOTA, Mari ; KANAMURA, Shinsuke ; KUMAMOTO, Tetsuzo ; HIROHATA, Tajimi ; KUNIKATA, Mayuko ; YAMADA, Kazuto ; MORI, Masahiko ; KUWAHARA, H ; SHIMAZAKI, M ; KADOYA, Y ; KOBAYASHI, A ; OGAWA, Y ; YAGI, T ; LEE, Masao ; ARAKI, Nobukazu ; TAKASHIMA, Yoichiro ; LUO, Shenqiu ; SAKAI, Masahiro ; OGAWA, Kazuo ; MAEDA, Toshihiro ; FUJIMIYA, Mineko ; KOJIMA, Yasuji ; KITAHAMA, Kunio ; MATSUBARA, Shigeki ; TAMADA, Taro ; SAITO, Takuma ; MATSUSHIMA, Hisashi ; TAKASAGO, Masakazu ; ASO, Yoshio ; MATSUTA, Morimasa ; MURAKAMI, Keiko ; IZUTSU, Toshihiko ; KAGABU, Teruo ; ...

Acta histochemica et cytochemica, 1989, Vol.22 (6), p.718-727

Full text available

3
Ultracytochemichal Study of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Activity
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Ultracytochemichal Study of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Activity

ISHIBASHI, Toshimitsu ; KANAZAWA, Kyotaro ; TAKIZAWA, Toshihiro ; ISHIGOOKA, Hitoshi ; KITAOKA, Takashi ; Ito, K ; Mori, S ; ITO, Kozo ; MUKOBAYASHI, Manabu ; AKAI, Masahiko ; ITO, Nobuaki ; KAWAHARA, Shingo ; HIRANO, Yoshinari ; HIROTA, Tadaomi ; ITOH, Atsuko ; TAKESHITA, Tomoko ; ITOW, Kinji ; ITOH, Masamichi ; Itoh, J ; Utsunomiya, H ; Komatsu, N ; Osamura, R Y ; Watanabe, K ; Itoh, Y ; Osamura, R.Y ; Watanabe, K ; IWAI, Masaki ; KASHIWADANI, Motomu ; ISHII, Yasutaka ; KITAGAWA, Yoshihiro ; OKANOUE, Takeshi ; KASHIMA, Kei ; URI, Kazuya ; KAWATA, Mitsuhiro ; IBATA, Yasuhiko ; IWAMA, Yoshihiko ; EGUCHI, Mitsuoki ; SAKAKIBARA, Hitoshi ; Iwano, Megumi ; Yokomura, E-iti ; IYAMA, Ken-ichi ; NAGAMOTO, Noriyoshi ; KITAOKA, Mitsuhiko ; IYONAGA, Kazuhiro ; TAKEYA, Motohiro ; ANDOH, Masayuki ; TAKAHASHI, Kiyoshi ; KAJI, Yasuhiro ; IMAHORI, Takumi ; KASAI, Harubumi ; KAWAMOTO, Keiji ; KASHIO, Nobuyuki ; TSUYAMA, Shinichiro ; IHIDA, Kaori ; MURATA, Fusayoshi ; KATAGIRI, Satoshi ; TAKAMATU, Tetsuro ; MINAMIKAWA, Tetsuhiro ; FUJITA, Setsuya ; KATOH, Taiji ; HARADA, Takayuki ; MORIKAWA, Shigeru ; MIKOSHIBA, Katsuhiko ; KAWAI, K ; DAIMON, T ; UCHIDA, K ; Kawanishi, Hiroshi ; Tanaka, Kanji ; Morita, Mika ; Hioki, Koshiro ; KAWANO, Jun-ichi ; OINUMA, Tsutomu ; SUGANUMA, Tatsuo ; KAWASAKI, Chihiro ; HOSOKAWA, Yohei ; HATTORI, Takanori ; KIMURA, Masaru ; KITAZAWA, Riko ; KITAZAWA, Sohei ; FUKASE, Masaaki ; MIYAKE, Akiko ; CHIHARA, Kazuo ; MAEDA, Sakan ; KOBAYASHI, Sayami ; OH-I, Tsunao ; TOKUDA, Yasuaki ; TOYODA, Mitsuyasu ; EBIHARA, Yoshiro ; KOBAYASHI, T ; SEGUCHI, H ; FIGUEREDO, J ; SILVA, DA ; KOBAYASHI, Yoshihiko ; SUZUKI, Koichi ; HEMMI, Akihiro ; KATOH, Ryohei ; KAWAOI, Akira ; Kong, Yongli ; Nagata, Tetsuji ; Koshiba, Masahiro ; ...

Acta histochemica et cytochemica, 1992, Vol.25 (6), p.727-735

Full text available

4
Enantioseparation of atropisomeric 1,1′‐binaphthyl‐2,2′‐diyl hydrogen phosphate in capillary electrophoresis by using di‐ and oligosaccharides as chiral selectors: di‐ and oligosaccharide chiral selectors in capillary electrophoresis
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Enantioseparation of atropisomeric 1,1′‐binaphthyl‐2,2′‐diyl hydrogen phosphate in capillary electrophoresis by using di‐ and oligosaccharides as chiral selectors: di‐ and oligosaccharide chiral selectors in capillary electrophoresis

Chankvetadze, Bezhan ; Saito, Mayuko ; Yashima, Eiji ; Okamoto, Yoshio

Chirality (New York, N.Y.), 1998, Vol.10 (12), p.134-139 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

5
Enantioseparation of atropisomeric 1,1'-binaphthyl-2,2'-diyl hydrogen phosphate in capillary electrophoresis by using di- and oligosaccharides as chiral selectors: di- and oligosaccharide chiral selectors in capillary electrophoresis
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Enantioseparation of atropisomeric 1,1'-binaphthyl-2,2'-diyl hydrogen phosphate in capillary electrophoresis by using di- and oligosaccharides as chiral selectors: di- and oligosaccharide chiral selectors in capillary electrophoresis

Chankvetadze, B ; Saito, M ; Yashima, E ; Okamoto, Y

Chirality (New York, N.Y.), 1998, Vol.10 (1-2), p.134-139 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

6
Enantioseparation of atropisomeric 1,1′‐binaphthyl‐2,2′‐diyl hydrogen phosphate in capillary electrophoresis by using di‐ and oligosaccharides as chiral selectors: di‐ and oligosaccharide chiral selectors in capillary electrophoresis
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Enantioseparation of atropisomeric 1,1′‐binaphthyl‐2,2′‐diyl hydrogen phosphate in capillary electrophoresis by using di‐ and oligosaccharides as chiral selectors: di‐ and oligosaccharide chiral selectors in capillary electrophoresis

Chankvetadze, Bezhan ; Saito, Mayuko ; Yashima, Eiji ; Okamoto, Yoshio

Chirality (New York, N.Y.), 1998, Vol.10 (1‐2), p.134-139 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

7
Flexibility vs Rigidity of Singly and Doubly Tethered Biphenyls:  Structure, Dynamic Stereochemistry, and Resolution of Tribenzo[a,c,f]cyclooctane, Tetrabenzo[a,de,h,kl]bicyclo[6.6.0]tetradecane, and Their Alkyl Derivatives
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Flexibility vs Rigidity of Singly and Doubly Tethered Biphenyls:  Structure, Dynamic Stereochemistry, and Resolution of Tribenzo[a,c,f]cyclooctane, Tetrabenzo[a,de,h,kl]bicyclo[6.6.0]tetradecane, and Their Alkyl Derivatives

Eshdat, Lior ; Shabtai, Elad ; Saleh, Sadiq A ; Sternfeld, Tamar ; Saito, Mayuko ; Okamoto, Yoshio ; Rabinovitz, Mordecai

Journal of organic chemistry, 1999-05-14, Vol.64 (10), p.3532-3537 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

8
Flexibility vs rigidity of singly and doubly tethered biphenyls: structure, dynamic stereochemistry, and resolution of tribenzocyclooctane, tetrabenzotetradecane, and their alkyl derivatives
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Flexibility vs rigidity of singly and doubly tethered biphenyls: structure, dynamic stereochemistry, and resolution of tribenzocyclooctane, tetrabenzotetradecane, and their alkyl derivatives

Eshdat, Lior ; Shabtai, Elad ; Saleh, Sadiq A ; Sternfeld, Tamar ; Saito, Mayuko ; Okamoto, Yoshio ; Rabinovitz, Mordecai

Journal of organic chemistry, 1999-05-14, Vol.64 (10), p.3532 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

9
SPATIAL DISTRIBUTION OF mDLG6 mRNA IN EMBRYONIC AND ADULT MOUSE BRAIN
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

SPATIAL DISTRIBUTION OF mDLG6 mRNA IN EMBRYONIC AND ADULT MOUSE BRAIN

Inagaki, Hidetoshi ; Tanaka, Kimiko ; Takada, Mayuko ; Maeda, Sumio ; Ichihara, Shigeyuki ; Saito, Takao

Cell biology international, 2002-07, Vol.26 (7), p.635-640 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

10
High risk for tuberculosis in hospital physicians, Peru
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

High risk for tuberculosis in hospital physicians, Peru

Bonifacio, Nilo ; Saito, Mayuko ; Gilman, Robert H ; Leung, Fay ; Cordova Chavez, Nancy ; Chacaltana Huarcaya, Jesús ; Vera Quispe, Carlos

Emerging infectious diseases, 2002-07, Vol.8 (7), p.747-748 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

Results 1 - 10 of 156  for Great Falls College MSU

Results 1 2 3 4 5 next page

Personalize your results

 1. Edit

Refine Search Results

Expand My Results

 1.   

Show only

 1. Peer-reviewed Journals (112)

Refine My Results

Resource Type 

 1. Articles  (154)
 2. Datasets  (2)
 3. More options open sub menu

Creation Date 

From To
 1. Before 1999  (4)
 2. 1999 To 2009  (8)
 3. 2010 To 2011  (13)
 4. 2012 To 2016  (40)
 5. After 2016  (47)
 6. More options open sub menu

Language 

 1. English  (152)
 2. Japanese  (12)
 3. Korean  (3)
 4. More options open sub menu

Searching Remote Databases, Please Wait