skip to main content

Results 1 - 10 of 27  for Great Falls College MSU

Results 1 2 3 next page
Refined by: language: Polish remove collection: Research Library Prep remove
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Przedsłowiańska warstwa nazewnicza północnego Mazowsza – poprawki i uzupełnienia (dorzecze Narwi)

Zbigniew Babik

Linguistica, 01 December 2015, Vol.55(1) [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
2
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Metody badań literatury staropolskiej dziś. Analiza odpowiedzi ankietowych

Bohuszewicz, Paweł

TERMINUS, 2018, Vol.20(1 (46)), pp.121-153 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

3
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Sprawa honoru albo o męskości w staroislandzkich sagach rodowych

Jakubczyk, Radosław

TERMINUS, 2018, Vol.20(1 (46)), pp.1-30 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

4
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Charakterystyka prac kartograficznych Stanisława Pachołowieckiego (1580)

Kozica, Kazimierz

TERMINUS, 2017, Vol.19(1 (42)), pp.37-59 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

5
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Wierszowana „relacyja” o śmierci Krzysztofa Radziwiłła (1585–1640) z sylwy Andrzeja Lubienieckiego

Jarczykowa, Mariola

TERMINUS, 2017, Vol.19(4 (45)), pp.795-814 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

6
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Okoliczności powstania i przydatność wojskowa mapy Descriptio Ducatus Polocensis Stanisława Pachołowieckiego (1580)

Łopatecki, Karol

TERMINUS, 2017, Vol.19(1 (42)), pp.75-126 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

7
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Reformacyjna poezja biblijna Laurentiusa Fabriciusa (1539–1577) z okresu pobytu w Królewcu (1561–1571) i jej znaczenie wyznaniowo-polityczne

Modlińska-Piekarz, Angelika

TERMINUS, 2018, Vol.20(1 (46)), pp.63-83 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

8
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Wykorzystanie map w działaniach strategicznych do 1586 roku w Koronie i Wielkim Księstwie Litewskim

Łopatecki, Karol

TERMINUS, 2017, Vol.19(3 (44)), pp.511-566 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

9
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Disputationes de controversiis Christianae Fidei Roberta Bellarmina jako źródło komentarzy do Pisma Świętego przekładu Jakuba Wujka. Problematyka pośrednich zapożyczeń z Disputationes… na przykładzie Augustyna Biesiekierskiego

Rubik, Tadeusz

TERMINUS, 2018, Vol.20(1 (46)), pp.85-120 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

10
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

„Aby każdy miłośnik prawdy onej szukając, z czytania jej dojść mógł”. Sposoby uwiarygodniania przekazu w szesnastowiecznych relacjach z polskich dysput wyznaniowych

Ryszka-Kurczab, Magdalena

TERMINUS, 2018, Vol.20(2 (47)), pp.165-193 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

Results 1 - 10 of 27  for Great Falls College MSU

Results 1 2 3 next page

Personalize your results

  1. Edit

Refine Search Results

Expand My Results

  1.   

Creation Date 

From To

Language 

  1. English  (3)
  2. German  (1)
  3. More options open sub menu

Suggested New Searches

Ignore my query and look for everything

by this author/creator:

  1. Łopatecki, Karol
  2. Niedźwiedź , Jakub
  3. Niedźwiedź, Jakub
  4. Awianowicz, Bartosz
  5. Ryczek, Wojciech

Searching Remote Databases, Please Wait