skip to main content
Results 1 2 next page
Show only
Refined by: language: Albanian remove
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Kërkime prehistorike në Shqipërinë Jugperëndimore / Prehistoric Research in the Southwestern Albania

Gjipali, Ilir

Iliria, 2007, Vol.33(1), pp.107-133

Full text available

2
TrainMiC® : presentations translated in Albanian.
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

TrainMiC® : presentations translated in Albanian.

Bulska, Ewa ; Bettencourt Da Silva, Ricardo ; Hedrich, Martina ; Magnusson, Bertil ; Majcen, Nineta ; Marinčić, Snježana ; Papadakis, Ioannis ; Patriarca, Marina ; Vassileva, Emilia ; Taylor, Philip European Commission ; Joint Research Centre. institute for Reference Materials and Measurements 2014

Full text available

3
TrainMiC® presentations translated in Albanian.
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

TrainMiC® presentations translated in Albanian.

Bulska, Ewa ; Bettencourt Da Silva, Ricardo ; Hedrich, Martina ; Magnusson, Bertil ; Majcen, Nineta ; Marinčić, Snježana ; Papadakis, Ioannis ; Patriarca, Marina ; Vassileva, Emilia ; Taylor, Philip European Commission ; Joint Research Centre. institute for Reference Materials and Measurements 2014

Full text available

4
Shkenca që mbron konsumatorët : nga fusha tek piruni.
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Shkenca që mbron konsumatorët : nga fusha tek piruni.

European Food Safety Authority 2012

Full text available

5
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Rizikos valdymas draudimo įmonėse

Buškevičiūtė, Eugenija ; Leškevičiūtė, Audronė

Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai, 2008, Vol.2(2), pp.59-79 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

6
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Adaptacion transcultural del cuestionario SDIALOR para su utilizacion en Colombia

Sanabria, Mauricio ; Tobón, Julia ; Certuche, María

Revista de la Facultad de Medicina, 2015

Full text available

7
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Pedagogies of Disaster

Jenkins, Nico (Ed.) ; van Gerven Oei, Vincent W.J. (Ed.) ; Groves, Adam Staley (Ed.) 2013

Full text available

8
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Sylaba w gwarze Moravy e Epërme

Karolina Dargiel

Slavia Meridionalis, 01 August 2015, Vol.10, pp.53-68 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
9
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Shfaqja e antropologjisë heroike në historinë e ideve

Doja, A. 2008

Polis , 7 pp. 131-148. (2008)

Full text available

10
Material Type:
Text Resource
Add to e-Shelf

Kufizimi i Mundësisë mjekët të punësuar në Shëndetësinë Publike të bëjnë veprimtari Plotësuese në Entet Shëndetësorë Private

Crpm, Center for Research and Policy Making (Editor) 2007

CRPM Кратка Анализа Limitations of Chances of Doctors to get employed in the Public Health System - Related Activities in additional Private Health Institutions

Full text available

Results 1 2 next page

Personalize your results

 1. Edit

Refine Search Results

Expand My Results

 1.   

Show only

 1. Peer-reviewed Journals (3)

Refine My Results

Resource Type 

 1. Articles  (7)
 2. Text Resources  (4)
 3. Books  (3)
 4. Book Chapters  (1)
 5. More options open sub menu

Creation Date 

From To
 1. Before 2007  (2)
 2. 2007 To 2007  (3)
 3. 2008 To 2008  (2)
 4. 2009 To 2012  (2)
 5. After 2012  (6)
 6. More options open sub menu

Language 

 1. English  (4)
 2. French  (1)
 3. More options open sub menu

Searching Remote Databases, Please Wait

 • Searching for
 • inscope:(TRAILS-PRINT),scope:(D-01TRAILS_MSU_GFC),scope:(E-01TRAILS_MSU_GFC),primo_central_multiple_fe
 • Show me what you have so far