skip to main content

Results 1 - 10 of 68  for Great Falls College MSU

Results 1 2 3 4 5 next page
Show only
Refined by: author/creator: Wu, Jianjun remove top level: Peer-reviewed Journals remove
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Stereotactic body radiotherapy based treatment for hepatocellular carcinoma with extensive portal vein tumor thrombosis.(Report)

Shui, Yongjie ; Yu, Wei ; Ren, Xiaoqiu ; Guo, Yinglu ; Xu, Jing ; Ma, Tao ; Zhang, Bicheng ; Wu, Jianjun ; Li, Qinghai ; Hu, Qiongge ; Shen, Li ; Bai, Xueli ; Liang, Tingbo ; Wei, Qichun

Radiation Oncology, Sept 25, 2018, Vol.13(1) [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
2
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Complex Network Theory Applied to the Growth of Kuala Lumpur’s Public Urban Rail Transit Network

Ding, Rui ; Ujang, Norsidah ; Hamid, Hussain Bin ; Wu, Jianjun Du, Wen-Bo (editor)

PLoS ONE, 2015, Vol.10(10) [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
3
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Intranasal LPS-Mediated Parkinson’s Model Challenges the Pathogenesis of Nasal Cavity and Environmental Toxins

He, Qing ; Yu, Wenbo ; Wu, Jianjun ; Chen, Chan ; Lou, Zhiyin ; Zhang, Qiong ; Zhao, Jian ; Wang, Jian ; Xiao, Baoguo Block, Michelle L. (editor)

PLoS ONE, 2013, Vol.8(11) [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
4
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Survival of Escherichia coli O157:H7 in Soils from Jiangsu Province, China.(Research Article)(Report)

Zhang, Taoxiang ; Wang, Haizhen ; Wu, Laosheng ; Lou, Jun ; Wu, Jianjun ; Brookes, Philip C. ; Xu, Jianming

PLoS ONE, Dec 2, 2013, Vol.8(12), p.e81178 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
5
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

A Comprehensive Mapping of HIV-1 Genotypes in Various Risk Groups and Regions across China Based on a Nationwide Molecular Epidemiologic Survey (HIV-1 Genotype Distribution in China)

He, Xiang ; Xing, Hui ; Ruan, Yuhua ; Hong, Kunxue ; Cheng, Chunlin ; Hu, Yuanyuan ; Xin, Ruolei ; Wei, Jing ; Feng, Yi ; Hsi, Jenny H ; Takebe, Yutaka ; Shao, Yiming

2012, Vol.7(10), p.e47289 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
6
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Interaction between the microbial community and invading Escherichia coli O157:H7 in soils from vegetable fields.(Report)

Zhiyuan Yao ; Jianjun Wu ; Laosheng Wu ; Haizhen Wang ; Philip C. Brookes ; Jianming Xu

Applied and Environmental Microbiology, Jan 1, 2014, Vol.80(1), p.70-76 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
7
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

New Emerging Recombinant HIV-1 Strains and Close Transmission Linkage of HIV-1 Strains in the Chinese MSM Population Indicate a New Epidemic Risk

Wu, Jianjun ; Meng, Zhefeng ; Xu, Jianqing ; Lei, Yanhua ; Jin, Lin ; Zhong, Ping ; Han, Renzhi ; Su, Bin Sued, Omar (editor)

PLoS ONE, 2013, Vol.8(1) [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
8
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Optimal Cut-Off Points for Two-Step Strategy in Screening of Undiagnosed Diabetes: A Population-Based Study in China.(Research Article)(Report)

Ye, Zhen ; Cong, Liming ; Ding, Gangqiang ; Yu, Min ; Zhang, Xinwei ; Hu, Ruying ; Wu, Jianjun ; Fang, Le ; Wang, Hao ; Zhang, Jie ; He, Qingfang ; Su, Danting ; Zhao, Ming ; Wang, Lixin ; Gong, Weiwei ; Xiao, Yuanyuan ; Liang, Mingbin ; Pan, Jin

PLoS ONE, March 7, 2014, Vol.9(3), p.e87690 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
9
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Cerebral Metabolic Differences Associated with Cognitive Impairment in Parkinson’s Disease

Tang, Yilin ; Ge, Jingjie ; Liu, Fengtao ; Wu, Ping ; Guo, Sisi ; Liu, Zhenyang ; Wang, Yixuan ; Wang, Ying ; Ding, Zhengtong ; Wu, Jianjun ; Zuo, Chuantao ; Wang, Jian Garg, Pradeep (editor)

PLoS ONE, 2016, Vol.11(4) [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
10
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Deregulation of Serum MicroRNA Expression Is Associated with Cigarette Smoking and Lung Cancer

Huang, Jinkun ; Wu, Jianjun ; Li, Yuanqi ; Li, Xun ; Yang, Ti ; Yang, Qiaoyuan ; Jiang, Yiguo Takeshita, Fumitaka

BioMed Research International, 2014, Vol.2014, 13 pages [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions

Results 1 - 10 of 68  for Great Falls College MSU

Results 1 2 3 4 5 next page

Personalize your results

 1. Edit

Refine Search Results

Expand My Results

 1.   

Show only

 1. Full Text Online (51)

Creation Date 

From To
 1. Before 2007  (4)
 2. 2007 To 2010  (4)
 3. 2011 To 2012  (3)
 4. 2013 To 2015  (23)
 5. After 2015  (33)
 6. More options open sub menu

Language 

 1. English  (67)
 2. Chinese  (1)
 3. More options open sub menu

Suggested New Searches

Ignore my query and look for everything

by this author/creator:

 1. Wu, Jianjun
 2. Wu, J.
 3. Wu, Jj
 4. Jianjun Wu
 5. Xu, Jianming

Searching Remote Databases, Please Wait