skip to main content
Results 1 2 3 4 5 next page
Refined by: List of all Versions remove
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

AİLE İŞLETMELERİNDE KÖTÜ ALIŞKANLIKLARIN İŞGÖRENLERİN GERİ ÇEKİLME DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: İKY UYGULAMALARININ DÜZENLEYİCİ ROLÜ

Kanten, Selahattin ; Gümüştekin, Gülten ; Kanten, Pelin

TURAN-SAM, 2018, Vol.10(38), pp.276-287 [Peer Reviewed Journal]

Central and Eastern European Online Library (C.E.E.O.L.)

Full text available

2
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

AKILLI TEKNOLOJİLER, ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNİ DİJİTAL ÇAĞA TAŞIYOR

Özan, Mustafa

TURAN-SAM, 2018, Vol.10(38), pp.44-52 [Peer Reviewed Journal]

Central and Eastern European Online Library (C.E.E.O.L.)

Full text available

3
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

AKILLI TEKNOLOJİLER, ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNİ DİJİTAL ÇAĞA TAŞIYOR

Özan, Mustafa

TURAN : Stratejik Arastirmalar Merkezi, Spring 2018, Vol.10(38), pp.44-52 [Peer Reviewed Journal]

© ProQuest LLC All rights reserved

No full-text

4
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

ALEVİ-BEKTAŞİLİK VE SÜNNİLİK DÜALİZMİ

Cengiz, Recep

TURAN-SAM, 2018, Vol.10(40), pp.57-65 [Peer Reviewed Journal]

Central and Eastern European Online Library (C.E.E.O.L.)

Full text available

5
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

AMERİKAN BOARD MİSYONERLERİNİN OSMANLI TOPRAKLARINDAKİ İLK FAALİYETLERİNE BİR ÖRNEK: BAHÇECİK İSTASYONU

Civgin, Senem ; Karakoç, Ercan

TURAN-SAM, 2018, Vol.10(38), pp.231-242 [Peer Reviewed Journal]

Central and Eastern European Online Library (C.E.E.O.L.)

Full text available

6
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

ARGÜMANTASYON TABANLI BİLİM ÖĞRENME YAKLAŞIMININ ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN FEN BİLİMLERİ DERSLERİNDEKİ AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ

Şahin, Erhan

TURAN-SAM, 2018, Vol.10(38), pp.111-121 [Peer Reviewed Journal]

Central and Eastern European Online Library (C.E.E.O.L.)

Full text available

7
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

AZERBAYCAN DİLİNİN KUZEY GRUBU LEHÇESİ ve ŞİVELERİNDE CÜMLE ÜYELERİNİN İŞLENME ÖZELLİKLERİ VE QIPÇAQ ELEMETLERİN ENTEGRASYONU

Səmədova, Könül

TURAN-SAM, 2018, Vol.10(40), pp.748-751 [Peer Reviewed Journal]

Central and Eastern European Online Library (C.E.E.O.L.)

Full text available

8
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

AZERBAYCAN MASALLARINDA YER ALAN OLUMSUZ DEĞERLERİN ÇOCUK EĞİTİMİ KAPSAMINDA İNCELENMESİ

Turan, Tuba ; Gelişli, Yücel

TURAN-SAM, 2018, Vol.10(39), pp.240-245 [Peer Reviewed Journal]

Central and Eastern European Online Library (C.E.E.O.L.)

Full text available

9
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

AZƏRBAYCAN DİLİ DİALEKTLƏRİNİN TÜRK ƏDƏBİ DİLİNƏ ve DİALEKTLƏRİNƏ İNTEQRASİYASI

İsmayilova, Mirvari

TURAN-SAM, 2018, Vol.10(40), pp.752-756 [Peer Reviewed Journal]

Central and Eastern European Online Library (C.E.E.O.L.)

Full text available

10
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

BENLİK SAYGISINA FARKLI BİR BAKIŞ: ÖRTÜK BENLİK SAYGISI

Avşaroğlu, Selahattin

TURAN-SAM, 2018, Vol.10(40), pp.470-482 [Peer Reviewed Journal]

Central and Eastern European Online Library (C.E.E.O.L.)

Full text available

Results 1 2 3 4 5 next page

Personalize your results

  1. Edit

Refine Search Results

Expand My Results

  1.   

Searching Remote Databases, Please Wait