skip to main content

Results 1 - 10 of 72  for Great Falls College MSU

Results 1 2 3 4 5 next page
Show only
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Aktuálny historiografický diskurz o byzantsko-slovanskej konfesii na Slovensku

Zenuch, Peter 2015

Slavica Slovaca, Vol.50(2), p.190 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

2
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

The Niznorybnicky Hymn-Book from 1817: A Rediscovered Manuscript

Zenuch, Peter Zenuch, Peter (correspondence author)

Slavica Slovaca, 0, 2012, Vol.47(2), pp.118-144 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

3
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

A Contribution to the Research of the Dialectal Border Area of Uh (The Example of the Dialect of Kaluza)

Zenuch, Peter Zenuch, Peter (correspondence author)

Slavica Slovaca, 0, 2011, Vol.46(1), pp.51-61 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

4
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Cultural stereotypes in the Byzantine-Slavonic confessional environment in Slovakia

Zenuch, Peter Zenuch, Peter (correspondence author)

Slavica Slovaca, 0, 2014, Vol.49(2), pp.121-137 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

5
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Aktuálne informácie o príprave 16. medzinárodného zjazdu slavistov v Belehrade

Žeňuch, Peter

Slavica Slovaca, 2015, Vol.50(2), p.194 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

6
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Andrej Deško a Bohuš Nosák-Nezabudov o kultúrnych stereotypoch na východnom Slovensku a v Podkarpatskej Rusi v 40. rokoch 19. Storočia

Žeňuch, Peter

Slavica Slovaca, 2016, Vol.51(1), pp.10-32 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
7
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Zo zasadnutia Slovenského komitétu slavistov aprípravného výboru Druhého kongresu slovenských slavistov

Zenuch, Peter

Slavica Slovaca, 2015, Vol.50(1), p.98 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

8
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Kultúrne stereotypy v byzantsko-slovanskom konfesionálnom prostredí na Slovensku

Žeňuch, Peter

Slavica Slovaca, 2014, Vol.49(2), pp.121-137 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

9
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Slavistický interdisciplinárny výskum vzťahov slovenského jazyka a kultúry v slovanskom i neslovanskom prostredí

Žeňuch, Peter

Slavica Slovaca, 2013, Vol.48(2), pp.97-102 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

10
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Tri cyrilské rukopisné kompendiá. Edukačná príprava kléru v prostredí Mukačevskej eparchie v druhej polovici 18. storočia

Žeňuch, Peter

Slavica Slovaca, 2018, Vol.53(1), pp.49-63 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions

Results 1 - 10 of 72  for Great Falls College MSU

Results 1 2 3 4 5 next page

Personalize your results

 1. Edit

Refine Search Results

Expand My Results

 1.   

Show only

 1. Peer-reviewed Journals (71)

Refine My Results

Resource Type 

 1. Articles  (65)
 2. Reviews  (6)
 3. Book Chapters  (1)
 4. More options open sub menu

Creation Date 

From To
 1. Before 2002  (4)
 2. 2002 To 2005  (9)
 3. 2006 To 2009  (11)
 4. 2010 To 2014  (20)
 5. After 2014  (28)
 6. More options open sub menu

Language 

 1. Slovak  (51)
 2. English  (28)
 3. German  (1)
 4. More options open sub menu

Suggested New Searches

Ignore my query and look for everything

by this author/creator:

 1. Žeňuch, Peter
 2. Zenuch, Peter
 3. Žeňuch, P.
 4. Žeňuchová, Katarína
 5. Králik, Ľubor

Searching Remote Databases, Please Wait