skip to main content

Results 1 - 10 of 44,878  for Great Falls College MSU

Results 1 2 3 4 5 next page
Show only
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Marknadsföringen av en tv-program: En undersökning om marknadsföringsprocessen av en tv-produktion.

Henric, Insulander Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för informatik och media, Medier och kommunikation 2011

Full text available

2
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Elevinflytande, inte för alla?: Elevers syn på deras inflytande i gymnasieskolan och utformandet av Gy 2011

Bråthen, Andrine 2011

Full text available

3
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Green Business Networks: The Case of Sweden

Schoumans, Sandrine Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen 2011

Full text available

4
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Determinants of MNC's entry mode strategies in China

Wang, Shuang Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen 2011

Full text available

5
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

En studie i hur TV-kanalerna påverkas av ny teknisk utveckling

Linnell, Viktor Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen 2011

Full text available

6
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Behovet av Riskkontroll och Ersättningssystem: En jämförande studie om hur Carnegie & HQ Bank misslyckades med att förhindra uppkomsten av övervärderingar i sina tradingportföljer.

Englund, Claes ; Nilsson, Fredric Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen 2011

Full text available

7
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Offentlig Privat Samverkan: En studie om problematiken kring Uppsala Arena

Florman, Erik ; Löfgren, Jonas Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen 2011

Full text available

8
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Sjuksköterskans kommunikation och bemötande i samband med omvårdnad av patienter med en annan kulturell bakgrund.

Nalusiba, Aisha Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap 2011

Full text available

9
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Jämkningsreglerna i ABL och 36 § AvtL
Jämkningsreglerna i ABL och 36 § AvtL

Sjöstrand, Janna Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan 2011

Full text available

10
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Utnyttjande av UML för utveckling av dataprogram för småsågare

Nilsson, Mats Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för informatik och media 2011

Full text available

Results 1 - 10 of 44,878  for Great Falls College MSU

Results 1 2 3 4 5 next page

Personalize your results

 1. Edit

Refine Search Results

Expand My Results

 1.   

Show only

 1. Peer-reviewed Journals (4)

Refine My Results

Topic 

 1. Social Sciences  (38,164)
 2. Samhällsvetenskap  (38,158)
 3. Social And Behavioural Science, Law  (30,898)
 4. Företagsekonomi  (11,609)
 5. Business Administration  (11,090)
 6. Socialvetenskap  (8,164)
 7. Utbildningsvetenskap  (7,496)
 8. Educational Sciences  (7,215)
 9. Pedagogik  (5,040)
 10. Pedagogy  (4,256)
 11. Education  (3,997)
 12. Sociologi  (3,945)
 13. Sociology  (3,870)
 14. Social Work  (2,523)
 15. Psykologi  (2,152)
 16. Psychology  (2,133)
 17. Law  (1,872)
 18. Juridik  (1,858)
 19. Education Studies  (1,000)
 20. More options open sub menu

Author/Creator 

 1. Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen  (1,939)
 2. Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper  (1,641)
 3. Södertörns högskola, Lärarutbildningen  (1,274)
 4. Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)  (1,017)
 5. Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling  (904)
 6. Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för ekonomi och design, Ekonomihögskolan, ELNU  (798)
 7. Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Psykologiska institutionen  (771)
 8. Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT  (689)
 9. Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET)  (635)
 10. Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT)  (472)
 11. Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap  (464)
 12. Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI  (409)
 13. Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper  (385)
 14. Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi  (321)
 15. Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen  (293)
 16. Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete  (280)
 17. Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation  (262)
 18. Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete  (198)
 19. Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen  (108)
 20. Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kriminologiska institutionen  (50)
 21. More options open sub menu

Creation Date 

From To
 1. Before 1990  (19)
 2. 1990 To 1998  (115)
 3. 1999 To 2004  (2,854)
 4. 2005 To 2011  (29,575)
 5. After 2011  (12,190)
 6. More options open sub menu

Language 

 1. Swedish  (38,108)
 2. English  (17,623)
 3. Norwegian  (75)
 4. Spanish  (35)
 5. Arabic  (16)
 6. German  (15)
 7. French  (8)
 8. Danish  (5)
 9. Chinese  (2)
 10. Hebrew  (1)
 11. Japanese  (1)
 12. Vietnamese  (1)
 13. More options open sub menu

Searching Remote Databases, Please Wait